[Ej längre] Söker examensarbete i Datavetenskap [Looking for CS master thesis]

28 Apr 2012

Update
Söker ej något examensarbete längre då jag har hittat ett mycket intressant arbete tillsammans med Stickybit i Malmö!

Old post
Nästa höst börjar mitt sista år på civilingenjörsprogrammet i Datateknik på Lunds Tekniska Högskola (LTH).
Detta innebär att det är tid för mig att börja söka efter ett examensarbete.
Examensarbetena är 30 HP (motsvarar en termins heltidsstudier) avancerade poäng.

Som det ser ut nu skulle jag gärna göra ett examensarbete inom artificiell intelligens, maskininlärning eller informationsinhämtning, då dessa tre ämnena ligger mig varmt om hjärtat.

Gärna i Öresundsregionen (Lund, Malmö, Helsingborg eller Köpenhamn) men jag är öppen för förslag på andra orter med.

Har du några förslag på idéer på exjobb så skicka mig gärna ett mail (christopher.kack [a] gmail.com) eller lämna en kommentar nedan.
Både intressanta företag och projektidéer som kan utföras på institutionen uppskattas.

English summary
Next year is my last year on my masters degree in computer science at the University of Lund (LTH).
This means that I will be doing some kind of advanced work for 30 HP (1 term of full time studies).
I have yet to decide what to work on though.

Right now I would prefer working with something concerning Artificial Intelligence, Machine Learning or Information Retrieval.

If anyone has any ideas for good projects please send me an email to christopher.kack [a] gmail.com or leave a comment below, it would be very appreciated.

blog comments powered by Disqus